Tag: Ramos: cám ơn vì đã bình luận lại từ tôi..

Ramos: cám ơn vì đã bình luận lại từ tôi..

Tuy nhiên, có vẻ như đây là t ối hậu thư của Milan. Nếu họ không chấp nhận nó, họ phải đi. Maldini và masala s ẽ bắt đầu tính to án tương lai của đội mà không có Casey và Roma nioli.Sau đó, Roberto bị thương.Lương của ông ta đã được nâng lên bởi 1637.3

Read more