Tag: Manchester United đã hoàn thành nhà và đi đôi chống lại Manchester City ở phòng hạng sang

Mùa trước, Manchester United đã hoàn thành nhà và đi đôi chống lại Manchester City ở phòng hạng sang, và s ự xuất hiện xuất sắc của Rushford sẽ giúp bọn quỷ Đỏ giết mặt trăng xanh ba lần lần đầu tiên kể từ đợt Trung Lâm.

Bản tin là một kỹ năng mà anh ta đã cải thiện trong những năm gần đây bởi vì anh ta muốn gần hơn hình ảnh của một kẻ tấn công xung quanh, mà người thầy và người bảo vệ của anh ta, Zidane đang mong chờTôi muốn nói rằng, đó là một công việc vô hình, nhờ tất cả những gì bên ngoài tòa án.(Cách của tôi là)

Read more